Iskolatörténet

Nyomtatás

1755-ben épült fel az első egytantermes iskola mai általános iskolánk nyugati szárnyának helyén. De az iskolatörténetben nem ez a legrégebbi dátum: 1734-ben már iskolamester működésére utalnak a helyi dokumentumok. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez az év – 1734 – tekinthető az oktatás kezdeti időpontjának városunkban. Az egykori épületet a tanulók létszámának növekedéséhez bővítették napjainkig, míg mai formáját elérte.

Iskolánk 1993 óta viseli a Hunyadi János Általános Iskola nevet.

Iskolánk szervezeti egységéhez tartozik a gimnázium, a diákotthon és a diákélelmezési konyha.
Évek során változatos oktatási formák alakultak ki iskolánkban. Az alsó tagozaton kétféle módszer szerint tanulnak diákjaink. Alsós diákjaink fele hagyományos, az Apáczai tankönyvcsalád tankönyveire épülő módszer szerint halad. Másik felüket Zsolnai (ÉKP) módszer szerint tanítjuk. Az apáczais alsó tagozaton diákjaink fele napközis, míg az ÉKP-n mindenki egész napos, iskolaotthonos oktatásban vesz részt.

1997-től indult iskolánkban a német nemzetiségi tagozat. Évfolyamonként Zsolnais osztályaink egyike a német nyelvoktató programmal halad.
Iskolánknak része még a tanulásban akadályozott (enyhe és középfokban értelmi sérült) tanulók külön épületben működő tagozata. Jelentős létszámú az egyéni fejlesztésre szoruló, sajátos igényű diákunk is, őket integrált módon tanítjuk.

Az általános iskolai tantermeink többsége megfelel a jelenkor követelményeinek. Van fizika, kémia és számítástechnika tantermünk, tankonyhánk. Nagy fájdalmunkra nem rendelkezünk megfelelő sportudvarral, öltözőkkel, tornaszobával.
Nagy öröm volt számunkra, hogy az elmúlt évben az Információs technológia az általános iskolában című pályázaton 189000 eurót nyertünk, így jelentős informatikai fejlesztésre nyílik lehetőségünk.

Nehézségeink ellenére tanulóink rendszeresen szerepelnek és szép eredményeket érnek el megyei, illetve országos tanulmányi versenyeken. Sikereink záloga iskolánk pedagógusainak szakmai felkészültségében, lelkiismeretes munkájában rejlik.

Iskolánk aktívan vesz részt városunk életében: 2000 júniusában mi adtunk helyet a városi millenniumi ünnepségnek. Ekkor avattuk fel Tanítóink Kútját, amely a kezdetek óta iskolánkban és városunkban tanító több, mint 600 pedagógus nevét őrzi falának tégláin.
Kollégáink és diákjaink 2000 karácsonyára helyi honismereti tankönyvet jelentettek meg Itthon vagyok címmel.

Középfokú oktatásunk rövid története
A középfokú oktatást városunkban 1963-ban vezették be a helyi párt- és tanácsvezetés kérésére. Az első évfolyam a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium kihelyezett osztályaként indult Jánoshalmán, melybe annak idején 34-en jelentkeztek.

A második évfolyam Jánoshalmi Általános Gimnázium névvel került az anyakönyvbe. A gimnázium 1968-tól 2007-ig működött önálló intézményként. Ezt megelőzően Jánoshalmáról évek óta Kiskunhalasra jártak be a reggeli vonattal a gimnazisták, hogy a középiskolát elvégezhessék.

Radnóti Miklós nevét 1969-ben vette fel az intézmény. Az iskola első igazgatója dr. Jenei Jánosné volt. A gimnázium 1970. szeptember 1. óta működik az új épületben. 1988. január 1-ig a kiskunhalasi Járási Hivatal pénzügyi és tanulmányi felügyelete alatt működött az iskola, majd a jánoshalmi Nagyközségi Tanács pénzügyi, a Megyei Tanács szakmai irányításával dolgozott. Jelenleg a város önkormányzata gazdasági, szakmai fenntartásával működik a középfokú oktatás.

A szaktantermek mellett tornaterem, bitumenes sportpálya, 14 ezer kötetes könyvtár, kiscsoportos foglalkozásokra kialakított termek biztosítják a középiskolai munkához szükséges színhelyeket.

Az iskola 1996-tól új névvel és új feladattal fogott hozzá a tartalmi, szakmai munka átalakításához. Szakképző évfolyamot indítottunk középfokú gazdasági informatikus szakon, amelyre a nálunk végzett tanulók jelentkezhetnek elsősorban. Ezt a sikeres váltást az elkövetkező években olyan további szakmák bevezetésével bővítettük, mint a térinformatikus és a rendszerinformatikus.