fejlec11.jpg

Keresés

Csengetési rend
Fenntarthatósági Témahét

Ki olvas minket?

Oldalainkat 14 vendég és 0 tag böngészi

Tanév rendje

A 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről alapján.

1. A tanév

 • A tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda)
 • A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart.
 • Utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda)
 • Az alapfokú művészeti iskolában az első tanítási nap 2020. szeptember 7.

 2. A tanítási napok száma

 • 181 nap

  3. Tanítási szünetek a tanítási évben

 • Az őszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).
 • A téli szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
 • A tavaszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 20. (szerda).

 4. Tanítás nélküli munkanapok, áthelyezett napok

 • 2021. szeptember 24. (péntek) Magyar Diáksport Napja
 • 2021. október -  Pályaorientációs nap
 • 2021. december 21. (kedd) Igazgatói szünet
 • 2022. március 11. (péntek) Igazgatói szünet
 • 2022. június 14. (kedd) DÖK nap
 • Egy szabadon felhasználható tanítás nélküli munkanap, amit előre nem tervezhető nehézségek kiküszöbölésére használhatunk fel.

Áthelyezett munkanapok

 • December 21. (szombat) munkanap. (December 24. (pénteket) dolgozzuk le digitális tanrenddel.)
 • Március 26. (szombat) munkanap. (Március 14. (hétfőt) dolgozzuk le.)
 • Iskolánkban december. 18. szombat munkanap. (December 20. (hétfőt) dolgozzuk le 4 tanítási órában.)

 5. Ballagás

 • 2022. június 18. (szombat)

 6. Szülői értekezletek, fogadóórák

 • Őszi szülői értekezlet 2021. szeptember 1-20.
 • Negyedévi fogadóóra 2021. november 11.
 • Félévzáró szülői értekezlet 2022. február 1. – február 11.
 • Háromnegyedévi fogadóóra 2022. április 28. (csütörtök)

Minden pedagógus hetente 1 fogadóórát tart, külön beosztás szerint.

 7. Nyílt nap

Leendő elsősöknek: 2021. november.

 8. Országos mérések, értékelések

 • Az első évfolyamos diákok felmérése

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2020. október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2020. október 22-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2020. december 4-ig kell elvégezniük.

 • Országos kompetenciamérés

A 2020/2021. tanévben a Hivatal szervezi meg 2021. május 26. napjára.

A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az iskola 2020. november 23-ig küldi meg, a Hivatal által meghatározott módon.

 • Nyelvi felmérés

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2021. május 19-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával.

 • A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az 1-4. évfolyamos tanulók kivételével, 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2021. május 28-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.

 • A pályaválasztást megalapozó kompetenciák mérése

Az  általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a  nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között kísérleti jelleggel megszervezik a  pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a  Hivatal által elkészített és informatikai rendszerének közvetítésével, az  iskolák számára elérhetővé tett digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.

Szakmai ellenőrzések

2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását.

 9. Tanulmányi versenyek

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek, a városi, iskolák közötti, járási, tankerületi szervezésű versenyek a járványhelyzet függvényében valósíthatók meg. (részletesen a munkaközösségi munkatervekben).

 10. Az iskola főbb rendezvényei, megemlékezései:

2020. szeptember 2.

Tanévnyitó ünnepély

2020. szeptember 25.

Magyar Diáksport Napja osztályszinten

2020. október 6.

Megemlékezés az aradi vértanúkról városi szinten

2020. október 23. 

Megemlékezés okt. 23-ról városi szinten (videóra vett műsor készítése).

2021. január 22. (szerda)

A magyar kultúra napja (iskolarádió)

2021. február

Hunyadi Apródsuli

2021. február 25. 

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja (iskolarádió)

2021. március 15.

Megemlékezés 1848. március 15-ről városi szinten

2021. április 16. 

A holokauszt áldozatainak emléknapja (városi megemlékezés)

2021. május, június

Osztálykirándulások

2021. június 4. 

Nemzeti Összetartozás Napja

2021. június 14.

DÖK nap

2021. június 12. (szombat)

Ballagás

2021. június  

Tanévzáró ünnepély

2021. június

Jánoshalmi napok, „Bemutatkozik a Hunyadi iskola”

A 2021/2022-es tanév rendje (pdf)